Newsroom

Notificare evenimente corporative VNC

VRANCART S.A., va informam ca in data de 27.04.2021, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2020, din care suma de 10.007.331 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0,0097 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 12.08.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 11.08.2021 ca ex – date, 31.08.2021 ca data platii.

II.1. Se aproba majorarea capitalului social al VRANCART S.A. in 2 etape, cu suma de 17.194.725,80 lei, de la 103.168.354,70 lei la 120.363.080,50 lei, prin emiterea unui numar de 171.947.258 actiuni noi, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare.

Etapa I. Fiecare detinator de drepturi de preferinta va avea dreptul sa subscrie, cu drept de preemptiune, proportional cu numarul de drepturi de preferinta detinute, un numar de actiuni noi calculat conform formulei : drepturi detinute x Rata de subscriere, cu rotunjire la intregul inferior. Rata de subscriere este 0,166666667. Drepturile de preferinta nu vor fi admise la tranzactionare si, respectiv, nu vor fi tranzactionate. Pretul de emisiune pentru noile actiuni ce se vor emite este de 0,10 lei/actiune.

Etapa II. Actiunile ramase nesubscrise, in urma exercitarii dreptului de preemptiune din Etapa I, se vor oferi spre subscriere catre actionarii societatii care au subscris si si-au exprimat optiunea de subscriere in Etapa II, proportional cu actiunile detinute, dupa acelasi algoritm ca in Etapa I. Pretul de emisiune pentru noile actiuni ce se vor emite si subscrie in Etapa II este de 0,11 lei/actiune.

II.2. Stabilirea datei de 18.05.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 17.05.2021 ca ex – date, 19.05.2021 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners