Newsroom

Notificare evenimente corporative VNC

VRANCART SA, va informam ca in data de 28 Aprilie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019, din care suma de 11.967.530 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.0116  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 09.10.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 08.10.2020 ca ex – date, 23.10.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.