Newsroom

Notificare evenimente corporative VIRO

S. VIROLA-INDEPENDENTA S.A. SIBIU, va informam ca in data de 16.05.2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara  a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba distribuirea unui dividend trimestrial in valoare de 52,50 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 04.06.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 03.06.2019 ca ex – date, 21.06.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.