Newsroom

Notificare evenimente corporative VESY

S.C. VES S.A., va informam ca in data de 04.04.2019 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba majorarea capitalului social prin emisiunea unui numar de 373.871.042  actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare avand o valoare nominala de 0,1 lei/actiune. Majorarea capitalului se va efectua, in conformitate cu art. 88 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prin urmatoarele modalitati:

I.a. prin conversia/compensarea partiala a creantelor detinute fata de Societate la data de 31.12.2017 din relatia de imprumuturi acordate de catre actionarul Chimsport SA, persoana juridica romana administrata in sistem dualist, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj, avand CUI RO 11836894, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J12/124/2013, cu un numar de cel mult 180.000.000 actiuni noi emise de Societate. Din total valoare creanta detinuta de Chimsport SA fata de Ves SA, parte din aceasta, respectiv valoarea de cel mult 18.000.000 lei, se converteste/compenseaza cu actiuni care vor fi detinute de actionarul Chimsport SA. Astfel, Societatea emite un numar de 180.000.000 actiuni noi, a cate 0,10 lei fiecare, in valoare totala de 18.000.000 lei care vor fi dobandite odata cu adoptarea hotararii AGA prin conversia/compensarea cu creantele, de catre actionarul Chimsport SA.

I.b. prin aport suplimentar in numerar cu acordarea dreptului de preferinta, ca urmare a emiterii de catre Ves SA, suplimentar fata de cele emise potrivit lit. a) de mai sus, a 193.871.042 actiuni noi, in conformitate cu art. 88 din Legea nr. 24/2017, care pot fi subscrise de catre ceilalti actionari ai Ves SA in limita proportiei detinuta de catre fiecare actionar in parte din total capital social la data de inregistrare, pentru a avea posibilitatea fiecare aciionar de a-si pastra ponderea detinuta in capitalul social in conformitate cu dispozitiile art. 173 alin. 3 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

II.2. Stabilirea datei de 23.04.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 22.04.2019 ca ex – date, 24.04.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.