Newsroom

Notificare evenimente corporative VESY

S.C. VES S.A., va informam ca in data de 04.08.2020 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba reducerea capitalului social al Societatii prin micsorarea numarului de actiuni, rezultand o diminuare a capitalului social cu 12.000.000 lei, respectiv micsorarea capitalului social cu un numar de 120.000.000 actiuni.

II. Se aproba procedura utilizata pentru reducerea capitalului social, dupa cum urmeaza:

1. Capitalul social, a carui valoare majorata este in curs de inregistrare, in valoare de 19.908.308,90 lei se reduce cu suma de 12.000.000 lei tinand seama de valoarea pierderilor inregistrate la inchiderea exercitiului financiar 2019, rezultand o noua valoare a capitalului social de 7.908.308,90 lei;

2. Numarul de actiuni care face obiectul reducerii se repartizeaza proportional cu cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social la data de inregistrare;

3. Daca prin aplicarea reducerii proportionale rezulta fractiuni de actiuni, rotunjirea numarului de actiuni ce raman in contul actionarilor se va realiza la intregul inferior.

Se stabileste un pret de 0,1 lei/actiune pentru compensarea fractiilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirea rezultatelor. Rata de diminuare a capitalului social este de 60,2763401968%.

II.2. Stabilirea datei de 27.11.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 26.11.2020 ca ex – date, 02.12.2020 ca data platii, a datei de 11.12.2020 ca data a platii fractiunilor de actiuni rezultate.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.