Newsroom

Notificare evenimente corporative VAC

PRODVINALCO S.A., va informam ca in data de 24 aprilie 2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2018, din care suma de 10.000.000 lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,31751 lei/actiune.

II. Stabilirea datei de 15.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 14.05.2019 ca ex-date, 29.05.2019 ca data platii.

Pentru detalii, va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.