Newsroom

Notificare evenimente corporative VAC

PRODVINALCO S.A.  va informeaza ca in data de 29.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului contabil , din care suma de 12.002.757 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0,3811 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 17.05.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 16.05.2022 ca ex – date. Data platii – 31.05.2022.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.