Newsroom

Notificare evenimente corporative VAC

PRODVINALCO S.A., va informam ca in data de 27.04.2021, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net aferent anului 2020 si distribuirea de dividende in cuantum de 10.002.823 lei, reprezentand 0,3176 lei brut/actiune.

II. Stabilirea datei de 17.05.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 14.05.2021 ca ex-date, 31.05.2021 ca data platii.

Pentru detalii, va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners