Newsroom

Notificare evenimente corporative VAC

PRODVINALCO S.A., va informam ca in data de 15 iunie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba distribuirea de dividende din rezultatul reportat in cuantum de 5.001.411,40 lei, reprezentand 0,1588 lei brut/actiune.

II. Stabilirea datei de 01.07.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 30.06.2020 ca ex-date, 17.07.2020 ca data platii.

 

Pentru detalii, va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.