Newsroom

Notificare evenimente corporative UTGR

UTILAJ GREU SA MURFATLAR, va informam ca in data de 22 aprilie 2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba distribuirea de dividende actionarilor prin repartizarea sumei de 333.484 lei reprezentand profit net obtinut in anul 2018. Dividendul brut este de 0,4928 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 21.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 20.05.2019 ca ex – date, 10.06.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.