Newsroom

Notificare evenimente corporative UTGR

UTILAJ GREU SA MURFATLAR, va informam ca in data de 23 Aprilie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba distribuirea de dividende actionarilor prin repartizarea sumei de 822.494 lei reprezentand profit net obtinut in anul 2019. Dividendul brut este de 1,2156 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 22.05.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 21.05.2020 ca ex – date, 10.06.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.