Newsroom

Notificare evenimente corporative UNVR

UNIVERS RM. VALCEA., va informam ca in data de 18 Februarie 2019, a avut loc Adunarea Generala a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1.Se aproba repartizarea profitului net in suma de 2.322.744 lei.
Dividendul brut este de 2,9 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 27.03.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 26.03.2019 ca ex – date, 15.04.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.