Newsroom

Notificare evenimente corporative UNIT

UNITEH SA TIMISOARA, va informam ca in data de 22.04.2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018, din care suma de 266.179,60 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.61  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 30.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 29.05.2019 ca ex – date, 18.06.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.