Newsroom

Notificare evenimente corporative UNISEM

UNISEM S.A. va informam ca in data de 22.04.2021, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2020, din care suma de 1.559.973 lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,0198 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 15.06.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 14.06.2021 ca ex – date, 23.06.2021 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners