Newsroom

Notificare evenimente corporative TUFE

TURISM FELIX S.A., va informam ca in data de 5 Aprilie 2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea sumei de 4.614.189,94 lei, din profitul net realizat in exercitiul financiar 2018 sub forma de dividend.
Dividendul brut este de 0,0093 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 05.09.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 04.09.2019 ca ex – date, 26.09.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.