Newsroom

Notificare evenimente corporative TUFE

TURISM FELIX S.A., va informam ca in data de 3 Aprilie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea sumei de 5.011.109,51 lei, din profitul net realizat in exercitiul financiar 2019 sub forma de dividend.
Dividendul brut este de 0,0101 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 10.09.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 09.09.2020 ca ex – date, 30.09.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.