Newsroom

Notificare evenimente corporative TTS

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES), va informeaza ca in data de 01.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba majorarea capitalului social al Societatii cu suma de 30.000.000 lei, de la 30.000.000 lei la 60.000.000 lei, fara subscriere si fara aport (”Majorarea Capitalului Social”), prin incorporarea in capitalul social a sumei de 30.000.000 lei din beneficiile inregistrate ca rezultat reportat la 31.12.2020 si emisiunea in contrapartida a unui numar de 30.000.000 actiuni cu valoarea nominala de 1 leu fiecare si distribuirea lor gratuita catre toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la Data de Inregistrare Majorare Capital Social, cu rata de alocare de 1 actiune pentru fiecare actiune detinuta la Data de Inregistrare Majorare Capital Social.

I.2. Stabilirea datei de 11.05.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 10.05.2022 ca ex – date, 12.05.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.