Newsroom

Notificare evenimente corporative TSLA

SC TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV, va informam ca in data de 25 Martie 2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea sumei de 515.690 lei, din profirul net realizat in exercitiul financiar 2018 sub forma de dividend.
Dividendul brut este de 0,001 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 31.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 30.05.2019 ca ex – date, 20.06.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.