Newsroom

Notificare evenimente corporative TRVM

TRANSCOM S.A. va informam ca in data de 10.02.2022, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba majorarea capitalului social al Societatii cu suma maxima de 3.200.000 lei, Majorarea capitalului social se realizeaza in numerar prin emisiunea unui număr de 32.000.000 acţiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi la Depozitarul Central SA, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare specificata in prezentul document, pentru ca fiecare actionar sa aiba posibilitatea de a-si pastra ponderea detinuta in capitalul social. Drepturile de preferinta nu vor fi tranzactionate.

Raportul de subscriere este de 2,7354585 actiuni nou emise pentru 1 actiune detinuta, la data de inregistrare, prin rotunjirea intotdeauna la intregul inferior.

Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.

I.2. Stabilirea datei de 02.03.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 01.03.2022 ca ex – date, 03.03.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.