Newsroom

Notificare evenimente corporative TRVC

TRANSILVANIA COM S.A., va informam ca in data de 17 Aprilie 2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2018, suma de 395.637 lei pentru dividende.De asemenea, se repartizeaza pentru plata dividendelor catre actionari si profitul ramas nerepartizat din exercitiile financiare anterioare, in suma de 153.043,48 lei.
Aproba valoarea dividendului brut/actiune in valoare de 2,8416 lei.

I.2. Stabilirea datei de 08.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 07.05.2019 ca ex – date si data de 15.05.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Raport curent 18.04.2019 (ref Hotarari AGOA 17.04.2019, art.3, corectie ref data platii)