Newsroom

Notificare evenimente corporative TRP

Teraplast Bistrita, va informam ca in data de 25.04.2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 26.756.123,4 lei, prin emisiunea a 267.561.234  actiuni noi, cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune, precum si stabilirea unui pret in valoare de 0,28 lei pentru compensarea fractiilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor la intregul inferior, conform prevederilor legale in vigoare.
Majorarea capitalului social se va realiza prin incorporarea rezervelor in suma de 26.756.123.4 lei, constituite din profitul net al anului 2018.
Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la data de inregistrare i se vor aloca un numar de 1 actiune gratuita la 4 actiuni detinute.

I.2. Stabilirea datei de 23.10.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 22.10.2019 ca ex – date, 24.10.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.