Newsroom

Notificare evenimente corporative TRP

Teraplast S.A., va informeaza ca in data de 28.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba distribuirea de dividende, în valoare de 32.684.967,26 lei,  aferent trimestrelor II, III si IV al anului 2021. Dividend  brut de 0.015 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 11.07.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 08.07.2022 ca ex – date, 29.07.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.