Newsroom

Notificare evenimente corporative TRP

Teraplast S.A., va informam ca in data de 25.06.2021, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net aferent situatiilor financiare individuale interimare ale Teraplast SA pentru perioada de trei luni incheiata la data de 31 martie 2021, din care suma de 226.615.937 lei pentru distribuire de dividende parțiale, dividendul partial brut/actiune propus fiind de 0,13 lei.

I.2. Stabilirea datei de 13.07.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 12.07.2021 ca ex – date, 22.07.2021 ca data platii.

II.1. Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 43.579.988 lei, prin emisiunea a 435.799.880 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, precum si stabilirea unui pret in valoare de 0,44 lei pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor la intregul inferior, conform prevederilor legale in vigoare. Majorarea capitalului social se va realiza prin incorporarea sumei de 43.579.988 lei, din profitul perioadei 1 ianuarie 2021 – 31 martie 2021. Actiunile nou emise nu vor modifica cotele de detinere ale actionarilor si se vor distribui gratuit tuturor actionarilor Societatii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare. Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii la data de inregistrare i se va aloca 1 actiune gratuita la 4 actiuni detinute

II.2. Stabilirea datei de 29.09.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 28.09.2021 ca ex – date, 30.09.2021 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners