Newsroom

Notificare evenimente corporative TRP

Teraplast S.A., va informam ca in data de 29.Aprilie 2020, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Aproba majorarea capitalului social cu suma de 40.539.546 lei, prin emisiunea a 405.395.460 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune, precum si stabilirea unui preţ in valoare de 0,28 lei pentru compensarea fracţiunilor de acţiuni rezultate în urma aplicării algoritmului şi rotunjirii rezultatelor la intregul inferior, conform prevederilor legale în vigoare.

Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor in suma de 40.539.546 lei, constituite din prima de emisiune de 27.384.726 lei si alte rezerve de 13.154.820 lei si emisiunea a 405.395.460 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune. Actiunile nou emise nu vor modifica procentele de detinere ale actionarilor si se vor distribui gratuit tuturor actionarilor societatii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de înregistrare ce va fi stabilită prin prezenta. Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la data de inregistrare i se vor aloca un numar de 1 actiune gratuita la 3,3 actiuni detinute.

I.2. Stabilirea datei de 18.08.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 17.08.2020 ca ex – date, 19.08.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.