Newsroom

Notificare evenimente corporative TRNG

TRANSGEX SA, va informam ca in data de 10.04.2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele :

I.1. Se aproba repartizarea ca dividende a sumei de 450.000 lei din contul 117 Rezultatul reportat-profit nerepartizat aferent anului 2016, fixarea si distribuirea dividendului brut/actiune in suma de 0,08451 lei.

I.2. Stabilirea datei de 07.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 06.05.2019 ca ex – date, 28.05.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raport Hotarari AGA.