Newsroom

Notificare evenimente corporative TLV

BANCA TRANSILVANIA S.A., va informam ca in data de 24 aprilie 2019 a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018, din care suma de 818.565.850 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0,17 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 05.06.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 04.06.2019 ca ex-date, 14.06.2019 ca data platii.

II.1. Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 400.824.754 lei prin emisiunea a 400.824.754 noi actiuni cu valoare nominala de 1 leu/actiune, precum si stabilirea unui pret in valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale in vigoare.

Ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 actiuni detinute, un numar intreg de actiuni calculate dupa formula 100x(400.824.754 /4.815.093.171 lei).

II.2. Stabilirea datei de 02.08.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 01.08.2019 ca ex-date, 05.08.2019 ca data platii.

Pentru detalii, va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.