Newsroom

Notificare evenimente corporative TLV

BANCA TRANSILVANIA S.A. informeaza actionarii ca data de 29.08.2022 este data platii pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate ca urmare a finalizarii operatiunii de consolidare, care se va realiza in temeiul Hotararii Adunarii Extraordinare a Actionarilor din data de 28.04.2022.

Pretul instrumentului stabilit de AGEA este de 2,5273 lei/actiune si, avand in vedere consolidarea valorii nominale de la 1 la 10 lei, pretul compensarii fractiilor este de 25,273 lei, sens in care compensarea efectiva va respecta urmatoarea formula: Valoarea compensarii = Pretul compensarii fractiilor (25,273 lei) x Fractia rezultata. Prin aceeasi hotarare AGEA s-a aprobat data de inregistrare ca fiind 17.08.2022 si ex-date 16.08.2022.

Pentru a evita eventualele operatiuni de rotunjire ca urmare a consolidarii, in acord cu prevederile legale aplicabile, recomandarea adresata actionarilor este de a se asigura ca, pana in data de 15.08.2022 inclusiv (data anterioara ex-date), portofoliile pe care le detin sa fie unificate, fie in Sectiunea 1, fie la un singur participant, si, indiferent de situatie, acestea sa fie un numar divizibil cu 10.

In vederea informarii actionarilor in mod adecvat, va aducem la cunostinta ca a fost publicata procedura BT de plata a contravalorii fractiilor rezultate ca urmare a operatiunii de consolidare pe website-ul bancii (https://www.bancatransilvania.ro/relatii-investitori/aga), putand fi astfel accesata de catre toti cei interesati. Aceasta contine toate detaliile privind modalitatile de plata a fractiei rezultate.

Pentru detalii, va rugam sa accesati Informare consolidare valoare nominala

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.