Newsroom

Notificare evenimente corporative TLV

BANCA TRANSILVANIA S.A., va informeaza ca in data de 28.04.2022 a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Aprobarea distribuirii dividendelor din profitul anului 2021, in suma de 800.000.000 lei, fiind acordata ca dividende în numerar. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 0,1267533618 lei.

I.2. Stabilirea datei de 06.06.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 03.06.2022 ca ex-date, 16.06.2022 ca data platii.

II.1. Majorarea capitalului social cu suma de 765.112.650 lei prin emisiunea a 765.112.650 noi actiuni cu valoare nominala de 1 leu/actiune, precum si stabilirea unui pret in valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale in vigoare precum si acordarea unui mandat Consiliului de Administratie in vederea stabilirii unui pret superior celui aprobat (daca va fi cazul).

Ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 actiuni detinute, un numar intreg de actiuni calculat dupa formula 100x(765.112.650/6.311.469.680 lei).

II.2. Stabilirea datei de 13.07.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 12.07.2022 ca ex-date, 14.07.2022 ca data platii pentru actiunile gratuite care se vor emite in urma majorarii capitalului social.

III.1. Aprobarea consolidarii valorii nominale a unei actiuni Banca Transilvania SA, de la 1 lei/actiune la 10 lei/actiune, prin cresterea valorii nominale a actiunilor concomitent cu reducerea numarului total de actiuni (10 actiuni cu valoare nominala de 1 leu/actiune = 1 actiune cu valoare nominala de 10 lei/actiune), precum si stabilirea unui pret in valoare de 2,5273 lei/actiune (avand la data de inregistrare valoarea nominala de 1 leu) pentru compensarea fractiilor de actiuni rezultate conform formulei de calcul detaliate in documentul de informare, in acord cu prevederile legale in vigoare, precum si acordarea unui mandat Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararii, inclusiv in vederea aprobarii documentatiei specifice. Documentul de informare si procedura privind operatiunile de consolidare sunt disponibile pe siteul societatii pentru consultarea actionarilor.

III.2. Se aproba data de 17.08.2022 ca data de inregistrare (data platii fiind urmatoarea zi lucratoare conform prevederilor legale aplicabile) si a ex-date – 16.08.2022, pentru consolidarea valorii nominale a actiunilor Bancii Transilvania si a datei de 29.08.2022 ca data a platii pentru fractiile rezultate in urma operatiunii de consolidare a valorii nominale a actiunilor Bancii Transilvania.

Pentru detalii, va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.