Newsroom

Notificare evenimente corporative TLV

BANCA TRANSILVANIA S.A., va informam ca in data de 08.09.2021 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Aprobarea distribuirii dividendelor in numerar din profitul anului 2020 precum si din rezervele aferente altor ani, astfel: suma de 74.245.723 lei din rezervele de profit net aferente anilor precedenti (an 2019) precum si suma de 425.754.277 lei din rezervele de profit net aferente anului 2020, astfel suma totala de 500.000.000 lei fiind acordata ca dividende in numerar. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 0,07922085114 lei (luand in considerare capitalul social al Bancii la data de inregistrare, valoarea finala a dividendului brut/actiune urmand a se determina in functie de numarul actiunilor cu drept la dividend de la data de inregistrare).

I.2. Stabilirea datei de 23.09.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 22.09.2021 ca ex-date, 06.10.2021 ca data platii.

Pentru detalii, va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners