Newsroom

Notificare evenimente corporative TLV

BANCA TRANSILVANIA S.A., va informam ca in data de 29 Aprilie 2020 a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019, din care suma de 600.000.000 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0,1150286771 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 05.10.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 02.10.2020 ca ex-date, 16.10.2020 ca data platii.

II.1. Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 521.609.059 lei prin emisiunea a 521.609.059 noi actiuni cu valoare nominala de 1 leu/actiune, precum si stabilirea unui pret in valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale in vigoare.

Ca urmare, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare, va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare 100 actiuni detinute, un numar intreg de actiuni calculate dupa formula 100x(521.609.059 / 5.216.090.590 lei).

II.2. Stabilirea datei de 15.10.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 14.10.2020 ca ex-date, 16.10.2020 ca data platii.

Pentru detalii, va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.