Newsroom

Notificare evenimente corporative TGN

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. informeaza ca in data de 07.06.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017 si un dividendul brut in valoare de 45,38 lei/actiune.
I.2. Stabilirea datei de 26.06.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 25.06.2018 ca ex – date, 16.07.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.