Newsroom

Notificare evenimente corporative TGN

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., va informeaza ca in data de 28.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2020, din care suma de 72.395.759,28 lei pentru dividend.Dividendul brut este in valoare de 14,82 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 23.06.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 22.06.2022 ca ex – date, 14.07.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.