Newsroom

Notificare evenimente corporative TGN

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., va informam ca in data de 27 Aprilie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019, din care suma de 182.141.366,68 lei pentru dividend.Dividendul brut este in valoare de 15,47 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 26.06.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 25.06.2020 ca ex – date, 17.07.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.