Newsroom

Notificare evenimente corporative TGN

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., va informam ca in data de 06.06.2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018 si un dividend brut in valoare de 21,66 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 25.06.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 24.06.2019 ca ex – date, 16.07.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.