Newsroom

Notificare evenimente corporative Teraplast Bistrita

Teraplast Bistrita, va informam ca in data de 14.10.2018, a avut loc Sedinta Consiliului de Administratie al Teraplast SA prin care s-au stabilit detaliile majorarii capitalului social in legatura cu care a fost autorizat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor prin Hotararea nr.1 din 27.04.2018

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba majorarea capitalului social prin emisiunea unui numar de 213.334.832  actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare avand o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi la Depozitarul Central S.A., proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare.Raportul de subscriere este de 1 actiune nou emisa la 4 actiuni detinute la data de inregistrare, prin rotunjirea la prag inferior.

I.2. Stabilirea datei de 19.12.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 18.12.2018 ca ex – date, 20.12.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.