Newsroom

Notificare evenimente corporative TEL

CNTEE TRANSELECTRICA  S.A.,va informam ca in data de 28 Aprilie 2020 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba distribuirea de dividende din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2019, cu dividend brut de 0,48 lei/acțiune.

II. Stabilirea datei de 04.06.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 03.06.2020 ca ex-date, 25.06.2020 ca data platii.

Pentru detalii, va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.