Newsroom

Notificare evenimente corporative TEL

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.,va informam ca in data de 22.06.2021 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba distribuirea de dividende din rezultatul reportat existent in sold la 31.12.2020, cu dividend brut de 0,59 lei/acțiune.

II. Stabilirea datei de 20.07.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 19.07.2021 ca ex-date, 09.08.2021 ca data platii.

Pentru detalii, va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners