Newsroom

Notificare evenimente corporative TBK

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA , va informam ca in data de 23 aprilie 2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2018, din care suma de 3.200.000 lei pentru dividende. Valoarea dividendului este de 1,28 lei brut/actiune.

I .2. Stabilirea datei de 04.06.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 03.06.2019 ca ex – date, data platii 20.06.2019.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.