Newsroom

Notificare evenimente corporative TBK

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA , va informeaza ca in data de 07.09.2021, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba Divizarea (splitarea) valorii nominale a actiunilor Societatii, in raport de divizare de 1:2, valoarea nominala a actiunii modificandu-se, in consecinta, de la 0,2 lei, la 0,1 lei, capitalul social al Societatii in valoare de 500.000 lei, urmand a fi impartit in 5.000.000 actiuni avand valoarea nominala de 0,1 lei fiecare.

Ultima data de tranzactionare pentru actiunile Transilvania Broker De Asigurare S.A inainte de operatiunea prevazuta la punctul „1 i)” este 11.02.2022.

I .2. Stabilirea datei de 15.02.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 14.02.2022 ca ex – date, data platii 16.02.2022.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.