Newsroom

Notificare evenimente corporative TBK

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA , va informam ca in data de 27.04.2021, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2020, din care suma de 4.300.000 lei pentru dividende. Valoarea dividendului este de 1,72 lei brut/actiune.

I .2. Stabilirea datei de 19.05.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 18.05.2021 ca ex – date, data platii 07.06.2021.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners