Newsroom

Notificare evenimente corporative TBK

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA , va informam ca in data de 28 Aprilie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2019, din care suma de 3.800.000 lei pentru dividende. Valoarea dividendului este de 1,52 lei brut/actiune.

I .2. Stabilirea datei de 19.05.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 18.05.2020 ca ex – date, data platii 03.06.2020.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.