Newsroom

Notificare evenimente corporative SOCP

SOCEP S.A., va informam ca in data de 28 octombrie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019, din care suma de 4.500.000 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.0127 lei/actiune.

II. Stabilirea datei de 17.11.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 16.11.2020 ca ex – date. Data platii – 10.12.2020.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners