Newsroom

Notificare evenimente corporative SNP

OMV PETROM S.A. informeaza ca in data de 27.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.
In cadrul acestor adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba propunerea Directoratului cu privire la repartizarea profitului, determinat in conformitate cu prevederile legale, inregistrat in anul financiar incheiat la 31 Decembrie 2021, din care o parte pentru distribuirea de dividend, in suma bruta de 0,0341 RON/acțiune .

I.2. Stabilirea datei de 13.05.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 12.05.2022 ca ex-date, 06.06.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.