Newsroom

Notificare evenimente corporative SNO

SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A., va informam ca in data de 16.04.2021, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2010,  din care suma de 4.340.709,22 lei pentru dividende. Valoarea dividendului este de 0,38 lei brut/actiune.

I.2. Se aproba distribuirea de dividende suplimentare acționarilor, prin repartizarea sumei de 7.082.209,78 lei, din rezultatul reportat la 31.12.2020, respectiv un dividend brut suplimentar de 0,62 lei/acțiune.

II.1. Stabilirea datei de 18.06.2021 ca data de inregistrare, respectiv data de 17.06.2021 ca ex – date, 30.06.2021 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.

Echipa BT Capital Partners