Newsroom

Notificare evenimente corporative SNO

SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A., va informam ca in data de 10 aprilie 2020, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2019,  din care suma de 2.741.500,56  lei pentru dividende. Valoarea dividendului este de 0,24 lei brut/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 14.08.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 13.08.2020 ca ex – date, 31.08.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.