Newsroom

Notificare evenimente corporative SNN

S.N. Nuclearelectrica S.A., va informam ca in data de 23 Aprilie 2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018, din care suma de 378.914.310 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 1,25670615  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 12.06.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 11.06.2019 ca ex – date, 28.06.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.