Newsroom

Notificare evenimente corporative SNN

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. informeaza ca in data de 28.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2021, din care suma de 595.925.367 lei lei lei pentru dividend. Dividend brut 1,97559234 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 07.06.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 06.06.2022 ca ex-date, 24.06.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.