Newsroom

Notificare evenimente corporative SNN

S.N. Nuclearelectrica S.A.., va informam ca in data de 24.02.2020, Consiliul de Administratie a aprobat majorarea capitalului social al companiei cu aport in natura si numerar in suma totala maxima de 1.380.150 lei, prin emiterea unui numar maxim de 138.015 actiuni noi, la un pret de 10 lei/actiune, egal cu valoarea nominal(fara prima de emisiune) din care:

I. 113.857 actiuni noi in suma de 1.138.570 lei reprezentand aportul in natura al statului roman, reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, urmare a obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr. 6899 eliberat de Ministerul Industriei si Resurselor in data de 12.10.2001.
I.1 maxim 24.158 actiuni noi in suma de 241.580 lei vor fi oferite, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, spre subscriere persoanelor care au calitatea de actionar la Data de Inregistrare, in vederea mentinerii participatiilor detinute in cadrul SNN la Data de Inregistrare.

Actionarii SNN isi vor putea exercita drepturile de preferinta in interiorul termenului de o luna de la data mentionata in prospect, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a Deciziei Consiliului de Administratie in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, respectiv acestia vor avea dreptul sa subscrie un numar de actiuni proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda la Data de Inregistrare. Subscrierile vor avea loc la valoarea nominala de 10 lei/actiune fara prima de emisiune. Numarul de drepturi de preferinta ce este acordat fiecarui actionar va fi proportional cu numarul de actiuni emise de SNN detinut la Data de Inregistrare.

Rata de subscriere va fi de 0,000457740. Numarul efectiv de actiuni care pot fi subscrise de fiecare actionar se determina prin inmultirea Ratei de subscriere (0,000457740) cu numarul de actiuni detinute, iar rezultatul, in cazul in care nu este un numar intreg, se rotunjeste in jos pana la cel mai apropiat numar intreg de rezultat.

II.2. Stabilirea datei de 13.03.2020 ca data de inregistrare, respectiv data de 12.03.2020 ca ex – date, 16.03.2020 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati: Raport curent privind demararea procedurii de majorare de capital social al SN Nuclearelectrica SA (« SNN »), prin aport in natura si numerar

Pentru informatii suplimentare va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.