Newsroom

Notificare evenimente corporative SNG

S.N.G.N. ROMGAZ S.A., va informam ca in data de 25 aprilie 2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018 realizat de Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., si repartizarii sub forma de dividende a unor sume din rezultatul reportat. Dividendul brut este in valoare de 4,17 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 31.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 30.05.2019 ca ex – date, 24.06.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.