Newsroom

Notificare evenimente corporative SNG

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. va informeaza ca in data de 28.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1. Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2021, din care suma de 1.395.229.088 lei pentru dividend. Dividend brut 3,62 lei/actiune.

I.2. Se aproba repartizarea rezultatului reportat reprezentand valoarea amortizarii mijloacelor fixe si valoarea mijloacelor fixe si proiectelor de investitii abandonate in anul de raportare si care au avut ca sursa de finantare “cota de cheltuieli necesara dezvoltarii si modernizarii productiei de gaze naturale”, conform HG nr. 168/1998 cu modificarile si completarile ulterioare, din care suma de 69.376.032,00 lei, sub forma de dividend. Dividend brut 0,18 lei/actiune.

II.1. Stabilirea datei de 06.07.2022 ca data de inregistrare, respectiv data de 05.07.2022 ca ex-date, 27.07.2022 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu agentul care se ocupa de portofoliul dumneavoastra.